| Software Engineering | 

MySQL

  • MySQL ile Alan Birleştirme Yöntemleri : CONCAT() ve CONCAT_WS()

    CONCAT(), verilen stringleri, karakteri birleştirme kullanılır. Örneğin AD ve SOAYD adında iki ayrı alanınız var ve siz bunu AD SOYAD biçinde göstermek istiyorsanız CONCAT tam bu iş için. SELECT CONCAT(CAST(int_col AS CHAR), char_col); CONCAT() returns NULL if any argument is NULL. mysql> SELECT CONCAT(‘My’, ‘S’, ‘QL’); -> ‘MySQL’ mysql> SELECT CONCAT(‘My’, NULL, ‘QL’); -> NULL…

    Read More
  • Hardening MySQL

    MySQL için En Önemli 10 Güvenlik Önlemi ( Hardening MySQL) Güvenlik, tüm veritabanlarında olduğu gibi MySQL içinde vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır. Günümüzde her sistem yöneticisi (veya veritabanı yöneticisi) kendi güvenlik şablonlarını uygulasada aşağıdaki 10 adımın bu konuda bilgi almak isteyenlere yol göstereceğine inanıyorum…. 10 – Her zaman sürüm notlarını okuyun! Her yeni yayınlanan MySQL versiyonu…

    Read More