|  | 

MySQL

MySQL ile Alan Birleştirme Yöntemleri : CONCAT() ve CONCAT_WS()

CONCAT(), verilen stringleri, karakteri birleştirme kullanılır. Örneğin AD ve SOAYD adında iki ayrı alanınız var ve siz bunu  AD SOYAD biçinde göstermek istiyorsanız CONCAT tam bu iş için.

SELECT CONCAT(CAST(int_col AS CHAR), char_col);

CONCAT() returns NULL if any argument is NULL.

mysql> SELECT CONCAT('My', 'S', 'QL');
        -> 'MySQL'
mysql> SELECT CONCAT('My', NULL, 'QL');
        -> NULL
mysql> SELECT CONCAT(14.3);
        -> '14.3'

For quoted strings, concatenation can be performed by placing the strings next to each other:

mysql> SELECT 'My' 'S' 'QL';
        -> 'MySQL'

 

CONCAT_WS()‘nin CONCAT’dan farklı iki alanı birleştirirken, birleştrime karakterinin seçilmesine izin vermesidir. Aslında concat ile de bu işlemi yapabilirsiniz, fakat orjinal fonksiyonu kullanmak herzaman daha iyidir.

mysql> SELECT CONCAT_WS(',','First name','Second name','Last Name');
        -> 'First name,Second name,Last Name'
mysql> SELECT CONCAT_WS(',','First name',NULL,'Last Name');
        -> 'First name,Last Name'

CONCAT_WS() boş karakterleri de gösterir fakat NULl olarak belirlenmiş bir değieri yine NULL olarak döndürecektir.

mysql-ile-alan-birlestirme-yontemleri-concat-ve-concat_ws

ABOUT THE AUTHOR

Application Security , Information and Software Security Specialist Ethical Hacker and Pentester

POST YOUR COMMENTS