| sdlc

sdlc

  • DevSecOps Diagram and Scheme
    Software Security

    DevSecOps Manifestosu – Türkçe

    DevSecOps, uygulama geliştirme yaşam döngüsünde baştan sona kadar olan süreç ve sonrası dahil güvenliğin benimsemesi ile olası güvenlik açıklarının her düzeyde tespit edilmesi veya tahmin edilmesine imkan sağlayan bir metodolojidir. DevOps aşamalarına güvenliğin dahil edilmesidir de denebilir. Klasik yaklaşımda her bir görev farklı rollerde yer alırken, DevSecOps tıpkı DevOps’ta olduğu gibi görevlerin birbiri içerisine geçmesine…

    Read More