| string birleştirme

string birleştirme

  • MySQL ile Alan Birleştirme Yöntemleri : CONCAT() ve CONCAT_WS()

    CONCAT(), verilen stringleri, karakteri birleştirme kullanılır. Örneğin AD ve SOAYD adında iki ayrı alanınız var ve siz bunu AD SOYAD biçinde göstermek istiyorsanız CONCAT tam bu iş için. SELECT CONCAT(CAST(int_col AS CHAR), char_col); CONCAT() returns NULL if any argument is NULL. mysql> SELECT CONCAT(‘My’, ‘S’, ‘QL’); -> ‘MySQL’ mysql> SELECT CONCAT(‘My’, NULL, ‘QL’); -> NULL…

    Read More